Kalite Politikası

AKOSİS Mühendislik Kalite Yönetim Sistemi, müşteri gereksinimlerini beklentilerinin ötesinde karşılamak amacıyla ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının gereklerine uygun olarak kurulmuştur. AKOSİS Mühendislik Kalite Yönetim Sisteminin etkinliği sürekli olarak takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Proje yaşam döngüsü boyunca geliştirilen ürünler ve uygulanan süreçler, sözleşmeler ile ilgili ulusal/uluslararası standartlara uyumlu sistematik ve disiplinli bir yapıda yürütülmekte; belirlenen gereksinim ve planlara uygunluğu sağlanmaktadır. AKOSİS Mühendislik gereksinimleri zamanında ve eksiksiz karşılayan, bu amaçla taahhüt ettiği Kalite Yönetim Sistemi şartlarını yerine getiren bir şirket olarak;

• Sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimini kullanarak yüksek teknolojik özelliklerde maliyet-performans etkin özgün çözümler sunmayı,
• Aldığı sorumluluklar ve projeleri verilen süre/ takvim içinde bitirmeyi,
• Tüm çalışanları ve ortakları ile birlikte katılımcı ve yeniliğe açık dinamik bir ortam yaratmayı,
• Yüksek güvenirlik ölçütleriyle uyumlu sistemler tasarlayıp, üretmeyi,
• Müşterilerinin, çalışanlarının, çözüm ortaklarının, tedarikçilerinin memnuniyetini sağlamayı, arttırmayı ve sürekli kılmayı,
• Tüm faaliyet ve süreçlerinde sürekli iyileşme ve gelişme elde etmeyi ilke edinmiştir